Kaikki kirjoituksetRakennusvinkit

Sudenkuopat: kaavamääräykset

By 12.4.2016 tammikuu 5th, 2018 No Comments

Rakennusprojektiin ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Yksi näistä määräyksistä on kaavamääräykset.

Kaavamääräyksillä kunnat ohjaavat ko. alueen tai korttelin rakentamista ennalta asetetulla ohjeistuksella. Näillä puututaan muun muassa tontin käyttötarkoitukseen, rakennusalaan, kerrosmääriin rakennuksen muotoon, mahdollisesti ilmansuuntiin, rakennuksen sijoitteluun tontilla ja ulkoväritykseen. Tästä syystä rakennushankkeeseen ryhtyvän olisi syytä tutustua huolellisesti eri alueiden kaavamääräyksiin jo ennen tontin valitsemista, jotta rakennusluvan hakemisen aikana ei ilmenisi ikäviä yllätyksiä. Monille varsinkin ensimmäistä kertaa rakentaville projekti lähtee käyntiin väärällä tavalla jo heti alusta, kun unelmakotia ei saakaan toteuttaa kyseiselle tontille ajatelulla tavalla.

Kaavakartassa on kaavamääräykset merkitty omilla merkinnöillään. Siitä löytyy myös kaupinginosan nimi, kortteli ja tontin numero, jotka lupa-asiakirjoihin tarvitaan. Sen lisäksi kaavakartan yhteydessä annetaan kirjalliset ohjeet, jossa kerrotaan lisäksi mm. sallitut kattokaltevuudet, katemateriaalit, mahdolliset pihojen aitaukset yms. vaatimukset.

Tässä lyhyt läpileikkaus kaavamääräyksistä ja merkinnöistä. (Kattavan listan eri kaavamerkinnöistä saat esim. Ympäristöministeriön maankäyttö ja rakennuslain kaavamerkinnät– liitteestä.)

Kaavakartassa on paljon merkintöjä mutta tässä muutama mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tonttia valittaessa.

 

Näyttökuva 2016-04-12 kello 10.57.20

Roomalainen numero kertoo rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

kerrosluvun. Eli jos on toiveissa kaksi kerroksinen talo niin ei kannata valita

tonttia jossa on roomalainen ykkönen

Näyttökuva 2016-04-12 kello 10.58.00

Murtoluku roomalaisen numeron edessä kertoo kuinka suuren osan

rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa käyttää kellarikerroksessa

Näyttökuva 2016-04-12 kello 10.58.03

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä kertoo kuinka suuren osan

rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa käyttää ullakon tasalla.

Näyttökuva 2016-04-12 kello 10.58.07

Rakennusala jolle rakennuksen saa rakentaa

Näyttökuva 2016-04-12 kello 10.58.12

Rakennuksen harjasuunta

Näyttökuva 2016-04-12 kello 10.58.16

Nuoli osoittaa rakennusalan rajan johon rakennus on rakennettava kiinni

Näyttökuva 2016-04-12 kello 10.58.21

Tehokkuusluku kertoo sallitun kerrosalan suhteen tontin pinta-alaan. Esim. jos

tontin pinta-ala on 1000m2 ja tehokkuusluku 0,25, se tarkoittaa että tontille saa

rakentaa 250m2 kodin.

Näyttökuva 2016-04-12 kello 10.58.24

Kattokaltevuus